Clicky

Bas van den Beld - Top 5 4 - 10 feb: Website Tips, SEO Experts, Search behaviour & Scanable writing

Top five February 4 to 10: Tips for your website, SEO Experts, search and write scanable

  • 4

Top five February 4 to 10: Tips for your website, SEO Experts, search and write scanable

Tags : 

Bas van den Beld - Top 5 4 - 10 feb: Website Tips, SEO Experts, Search behaviour & Scanable writing[lang_nl]Deze week in de top vijf veel search. We beginnen echter met tips voor een succesvolle website voor een miljoenenpubliek. Verder wordt ingegaan op Search-experts: bestaan die? En wanneer zet je die in? Tot slot weer een artikel van de veel in deze top vijf voorkomende website Frankwatching. Zij geven een checklist voor het “scanbaar” schrijven van teksten.

1. Tips voor website succes (6 februari)
Website: Multiscope
John Kivit van Multiscope is een fervent twitteraar. Via die weg werd ik door hem dan ook gewezen op zijn posting “Tips voor website succes” op de website van Multiscope. John schrijft hier een lang artikel over de randvoorwaarden waar je site aan moet voldoen wil je miljoenen bezoekers kunnen bereiken. Kivit geeft vijf tips en benoemt een aantal valkuilen. Hoewel niet op iedere site toepasbaar zijn de tips goed om in je bouwproces mee te nemen. Tip van de week dus![/lang_nl][lang_en] This week in the top five a lot of search. We start, however, with tips to get a successful website with millions of visitors. Next we focus on Search-experts: do they exist? And if so, when do you use them? Finally, another article from the much quoted website in this top five Frankwatching. They provide a checklist for writing "scanable" webtexts.

1. Tips for website success (6 februari) (Dutch)
Website: Multiscope
John Kivit of Multiscope is a frequent twitterer. Through that way, he pointed me to his posting "Tips for website success" on the website of Multiscope. John wrote a long article on which issues you have to think of if you want to reach millions of visitors. Kivit gives five tips and appoints a number of pitfalls. Although not applicable to each site the tips are good to keep in mind while building your website. Tip of the week! [/lang_en]

[lang_nl]2. How to Involve an SEO Expert during the Web Design Process (12 februari)
Website: Wilsonweb
Het moment van het inschakelen van experts tijdens je webproject is voor veel organisaties moeilijk te bepalen. Eigenlijk geldt vaak: hoe eerder hoe beter. Dat geldt met name ook voor SEO-experts, de mensen die je kunnen helpen bij het beter gevonden worden in zoekmachines. Ross Dunn praat in zijn artikel “How to Involve an SEO Expert during the Web Design Process” over de momenten waarop een SEO-expert ingezet moet worden.

3. Search Behavior Patterns
Website: Boxes and Arrows
Iedereen wil graag goed gevonden worden. De meeste organisaties die ik tegenkom roepen “ik wil bovenaan staan op deze termen”. Daarbij hebben ze er vaak niet over nagedacht of hun potentiële bezoekers ook daadwerkelijk op die termen zoeken. Het is daarom belangrijk te weten hoe surfers zoeken. In dit lange artikel gaat John Ferrara in op patronen in het zoekgedrag van surfers. Leer hiervan en weet hoe je bezoekers surfen.

4. Does The Search Engine Optimization Expert Really Exist? (4 februari)
Website: Bruce Clay
Bij nummer twee verwijs ik naar het moment waarop een SEO-expert moet  worden ingezet. Maar bestaat er eigenlijk wel zoiets als een SEO-expert? Naar aanleiding van een post van Michael Martinez gaat Lisa Barone in op het verschil tussen “thought leaders” en “knowledge leaders” in de SEO-industrie. Leuk artikel als je de industrie een beetje kent.

5. Checklist scanbaar schrijven (8 februari)
Website: Frankwatching
Je kan een website hebben vol met hoogwaardige teksten en toch hoeft deze website niet goed gelezen te worden. Hoe dat kan? Men “leest” veel minder op het web en “scant” steeds meer. Hierop kan je als website eigenaar inspelen door je teksten anders op te bouwen. Aartjan van Erkel geeft op Frankwatching een checklist voor het “scanbaar” schrijven. Erg handig.[/lang_nl][lang_en]2. How to Involve an SEO Expert during the Web Design Process (February 12)
Website: Wilsonweb
Deciding which is the best moment of hiring experts during your web project is difficult for many organizations. In general I would say: the sooner the better. This is particularly true for SEO experts, the people who can help you to get better found in search engines. Ross Dunn talks in his article "How to Involve an SEO Expert during the Web Design Process" about the different stages when an SEO expert can be used.

3. Search Behavior Patterns (February 3)
Website: Boxes and Arrows
Everyone wants to rank well in search engines. Most of the organizations that I encounter say things like "I want to rank high on these terms". But in fact, they often have not thought about the question if their potential visitors actually search on those terms. It is therefore important to know how surfers search. In this long article John Ferrara looks at patterns in search. Learn from this article and know how your potential visitors are surfing.

4. Does The Search Engine Optimization Expert Really Exist? (February 4)
Website: Bruce Clay
At number two, I referred to the moment when an SEO expert should be hired. But is there actually something like an SEO expert? Following a post by Michael Martinez, Lisa Barone talks about the difference between "thought leaders" and "knowledge leaders" in the SEO industry. Nice article if you know a bit about the SEO-industry.

5. Checklist scanbaar schrijven (February 8) (Dutch article)
Website: Frankwatching
You can have a website full of high-quality texts but the website still isn’t read very well. How is this possible? That’s because people "read" a lot less on the Web and "scan" even more. As a website owner you can respond to this by setting up your content differently. Aartjan van Erkel of Frankwatching provides a checklist for writing "scanable texts". Very handy.[/lang_en]


4 Comments

Aartjan van Erkel

February 10, 2008at 8:58 pm

Bas, bedankt voor je compliment over mijn Checklist scanbaar schrijven op Frankwatching!

Interessante blog heb je, hij hangt bij deze in de reader.

Bas

February 11, 2008at 9:03 am

Halo Aartjan, compliment was op zijn plaats hoor :).

Leuk dat mijn blog nu in je reader hangt, ik zal proberen aan de verwachtingen te voldoen!

René Greve

February 22, 2008at 8:18 pm

Dag Bas,

Interessant blog van waaruit je veel verder kunt lezen. Ik heb je in mijn RSS Reader gezet. Die van Aartjan trouwens ook hoor.

Bas

February 22, 2008at 8:29 pm

Hallo Rene! Dank voor jouw compliment :). Ik ga jouw blog eens bekijken zodra ik weer aan de slag ga na de SES en een weekje vrij!

Leave a Reply

Connect

twitterlinkedinmail

Are you interested in hiring Bas, either as a speaker for your event, as a trainer or as a consultant for your business?